Työmuoto


Naistentyö


Naisten parissa tehtävän työn tavoitteena on järjestää tilaisuuksia joissa eri-ikäiset naiset voivat olla rohkaisemassa toisiaan löytämään uskon Jeesukseen Kristukseen ja kasvamaan Hänen tuntemisessaan.

Lisäksi haluamme työmme kautta olla tukemassa naisia heidän sen hetkisessä elämänkaarensa vaiheessa.

Naistentyötä tehdään järjestämällä naisten aamukahvitilaisuuksia, keskustelu- ja rukousiltoja voimavarojen mukaan.


Naisten rukousryhmät kokoontuvat eripuolilla työaluettamme. (kysy työntekijältä)


Tapahtumat

Henkilöt